Allmänna villkor för e-handel

1.                        Allmänt

1.1                     Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument gör en beställning via www.victorian.se och därtill hörande sidor (”Hemsidan”). När du gör ett köp på Hemsidan ingår du avtal med Haga Hem Retail AB, organisationsnummer 556935-6750 (nedan ”Victorian” eller ”vi”).

2.                        Avtal och beställning

2.1                     För att kunna göra ett köp måste du acceptera Villkoren, vilket innebär att du förbinder dig att följa Villkoren i dess helhet. Du som gör ett köp ska vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

2.2                     När du har slutfört ditt köp på Hemsidan ingår du och Victorian ett avtal om köp. Vid beställning skickar vi en orderbekräftelse till dig. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst.

2.3                     Vid frågor om din beställning kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter på Hemsidan.

3.                        Priser, avgifter och betalning

3.1                     Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Hemsidan, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

3.2                     Samtliga priser anges i svenska kronor. Priserna visas inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.3                     I samarbete med Klarna erbjuder vi dig olika sätt att betala för ditt köp. När du gör ett köp ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas hemsida, se här [www.klarna.com/se/]. Vi och Klarna förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

4.                        Kampanjer och erbjudanden

Victorian kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande pris eller frakt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Victorian i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5.                        Leverans och transport

5.1                     Fraktkostnad tillkommer i enlighet med vad som anges på Hemsidan.

5.2                     Victorian levererar endast inom Sverige. Observera att ytterligare begränsningar i leveransen kan förekomma och anges i så fall på Hemsidan.

5.3                     Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Den förväntade leveranstiden av din beställning framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Om du har beställt en vara som är tillfälligt slut är leveranstiden längre än för varor i lager. Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får du meddelande om detta. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig har du rätt att häva köpet. Mer information om vår leverans av varor och villkor för leveransen finner du här: [http://www.victorian.se/leveransvillkor].

6.                        Outhämtade paket

6.1                     Du är skyldig att hämta ut eller ta emot din leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Victorian eller av fraktbolaget, se [www.dhlpaket.se]. Du kommer få en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som inte hämtas ut eller tas emot har vi rätt att ta ut en avgift på 49 kronor för våra merkostnader såsom returfrakten.

7.                        Ångerrätt

7.1                     Vid köp på Hemsidan har du alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätt innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

7.2                     Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 7.6 nedan.

7.3                     Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Victorian. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera produkter, vilka produkter du önskar ångra köp av i meddelandet. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

7.4                     För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

7.5                     Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Vi rekommenderar att du skickar produkten väl emballerad och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Victorian. Instruktioner för retur av en ångrad produkt anges på Hemsidan, se här [http://www.victorian.se/byten_returer].

7.6                     När du utövar din ångerrätt kommer vi betala tillbaka det belopp som du betalat för den ångrade produkten. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7                     Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8.                        Reklamation

8.1                     Du har alltid rätt att reklamera fel i varor inom tre år från det att du mottog varan. Om du vill göra gällande fel i beställd vara ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Victorian. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Vid reklamation ska du kunna visa att varan är köpt av Victorian, till exempel genom att uppvisa orderbekräftelse.

8.2                     Vi rekommenderar att reklamationer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Hemsidan, se här [http://www.victorian.se/reklamationer].

8.3                     När vi fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag kommer vi i första hand försöka avhjälpa felet eller omleverera varan. Vi står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4                     Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

9.                        Produktinformation m.m.

9.1                     Alla produkter som erbjuds på Hemsidan är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det behövs för produktens användande.

9.2                     Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som du har beställt kommer vi meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.

9.3                     Bilder över produkter på Hemsidan, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende eller färg, även om vi strävar efter att återge produkternas färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt.

9.4                     Informationen på Hemsidan är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Victorian eller dess licensgivare.

10.                    Personuppgifter och kundkonto

10.1                  När du registrerar ett kundkonto och/eller genomför en beställning på Hemsidan kommer du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Information om hur Victorian behandlingar dina personuppgifter finns i vår separata integritetspolicy.

10.2                  Du som registrerat ett kundkonto åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Victorian om det kan misstänkas att obehörig känner till ditt lösenord.

10.3                  Om vi misstänker att du missbrukar ditt kundkonto, dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren eller eventuella separata kundkontovillkor har vi rätt att stänga av ditt kundkonto. Vi har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

11.                    Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna.

12.                    Tillämplig lag och tvist

12.1                  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor eller avtalet mellan Victorian och dig som konsument ska tolkas i enlighet med svensk lag.

12.2                  Vid eventuell tvist följer Victorian beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Eventuell tvist kan även avgöras av allmän domstol.

 

Villkoren fastställdes av Haga Hem Retail AB den [2018-12-19].