Byten

Kunder som handlar på Victorian.se har alltid rätt att byta sin vara inom 14 dagar från den dagen du tagit emot varan. Returnerade varor skall vara oanvända och i sin orginalförpackning

Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att häva avtalet i enlighet med lagen om distansavtal- och avtal utanför affärslokal. (2005:59). Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Victorian och själv bekosta returfrakten. Victorian har dock alltid rätt att erbjuda kunden generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.

 

Returer

Vid retur av produkter eller material till Victorian skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Victorian rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Victorian bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Victorian är du ansvarig för att produkterna når Victorian i oskadat skick. Victorian rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

INSTRUKTIONER FÖR RETUR

Kontakta kundtjänst på info@victorian.se så snart som möjligt efter leveransen. Ange om det rör en reklamation, byte eller utnyttjande av ångerrätt. Viktigt att du även anger ordernr eller den e-mail som du angav när du beställde varorna så vi kan hitta din order. Du får sedan en adress av oss dit du ska skicka varan.

ÅTERBETALNINGAR

Vi återbetalar pengarna senast om 30 dagar från dess att Victorian mottagit sändningen vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

 Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. 

RETURADRESS

Victorian.se
C/O  Haga Hem retail AB
Klangfärgsgatan 6
426 52 Västra Frölunda

OBS! Var noga med att ange ordernummer, namn och email i paketet vid retur.

E-post: info@victorian.se